Aktualności

Komunikat Kierownika UO SGGW

20 11.2019

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do komunikatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie o naruszeniu ochrony danych osobowych pragnę uspokoić Słuchaczy Uniwersytetu Otwartego SGGW, że pracownik SGGW, którego laptop został skradziony, nie był nigdy zatrudniony ani powiązany z Uniwersytetem Otwartym SGGW. Baza słuchaczy UO SGGW jest osobną względem bazy studentów utworzonej w trakcie postępowań rekrutacyjnych.

Jednocześnie chciałbym też zapewnić naszych Słuchaczy, że baza UO SGGW jest odpowiednio zabezpieczona.

Z poważaniem,
Dr Marcin Wysokiński
Kierownik Uniwersytetu Otwartego SGGW

Powrót do listy