Aktualności

Zarządzenie ws. zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności SGGW

12 03.2020

Zarządzenie Rektora SGGW w sprawie „Zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” dotyczy między innymi odwołania z dniem 12 marca 2020 r. wszystkich form zajęć dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.
Zarządzenie nr 18 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie „Zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”.

Zarządenie dotyczy między innymi:

  • odwołania z dniem 12 marca 2020 r. wszystkich form zajęć dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych,
  • niezwłocznego opuszczenia domów studenckich przez studentów oraz gości SGGW,
  • wstrzymania zakwaterowania nowych osób w domach studenckich,
  • odwołania bezpośrednich konsultacji dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych,
  • odwołania wydarzeń o charakterze otwartym organizowanych przez SGGW: wydarzenia naukowe, sportowe oraz artystyczne, w tym zajęcia Uniwersytetu Otwartego, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak również wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie uczelni,
  • zawieszenia służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach odbywających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz zawieszenie wymiany akademickiej krajowej i zagranicznej studentów oraz pracowników uczelni,
  • wstrzymania przyjazdów gości zagranicznych do SGGW.

    ZARZĄDZENIE NR 18
Powrót do listy