Aktualności

Zakończono nabór na pierwszą edycje Kursów

20 05.2014

Zakończono nabór na pierwszą edycje Kursów w ramach Uniwersytetu Otwartego SGGW. W lipcu zostana zamieszczone na stronie propozycje Kursów na semestr zimowy, zaś możliwość zapisów zostanie uruchomiona w drugiej połowie września.

czytaj więcej

Uniwersytet Otwarty SGGW

28 04.2014

Zarządzeniem nr 87 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 listopada 2013 roku został powołany Uniwersytet Otwarty Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

czytaj więcej

SGGW – nowoczesny uniwersytet przyrodniczy

28 04.2014

SGGW to nowoczesny uniwersytet przyrodniczy, zajmuje pierwsze miejsce w rankingach uczelni rolniczych i przyrodniczych

czytaj więcej

Spotkanie Zespołu Programowego ds. Uniwersytetu Otwartego SGGW

11 03.2014

W dniu 14 kwietnia 2014 roku w Pałacu Rektorskim odbyło się III spotkanie Zespołu Programowego ds. Uniwersytetu Otwartego SGGW pod przewodnictwem Prorektora ds. Dydaktyki Prof. dr hab. Bogdana Klepackiego. Podczas spotkania dyskutowano m.in. nad 50 Kursami przyjętymi do realizacji w I edycji (maj-lipiec 2014).

czytaj więcej

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju człowieka

29 11.2013

Rzeczywistość otaczająca człowieka XXI to świat ciągłych zmian, podyktowanych rozwojem cywilizacyjnym, globalizacją i postępem naukowo - technicznym. Ten współczesny świat to rosnące wymagania w zakresie elastycznego i szybkiego dostosowywania się do potrzeb rynku pracy, nowych zawodów i nowoczesnych technologii.

czytaj więcej