Kontakt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
REGON: 000001784
NIP: 525-000-74-25

Kierownik Uniwersytetu Otwartego SGGW

Dr hab. Marcin Wysokiński

 

Biuro Uniwersytetu Otwartego SGGW

Mgr Arkadiusz Gromada

Kampus SGGW Budynek 10, pokój 3
Tel.: 22 59 310 65 uobiuro@sggw.pl

Godziny pracy biura:

Poniedziałek 9-17
Wtorek 8-16
Środa 9-17
Czwartek 8-16
Piątek 8-16

 

Napisz do nas