Kontakt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
REGON: 000001784
NIP: 525-000-74-25

Kierownik Uniwersytetu Otwartego SGGW

Dr hab. Marcin Wysokiński

Biuro Uniwersytetu Otwartego SGGW

Mgr Arkadiusz Gromada
Mgr inż. Maria Kołodziejczyk

Kampus SGGW Budynek 10, pokój 3
Tel.: 22 59 310 65
uobiuro@sggw.edu.pl

Godziny pracy biura:
Poniedziałek 9-17
Wtorek 8-16
Środa 9-17
Czwartek 8-16
Piątek 8-16

Napisz do nas