Biologia rozszerzona dla maturzystów (g.13-16)

Cel kursu

Przygotowanie uczestnika zajęć z biologii w zakresie treści kształcenia ujętych w podstawie programowej (IV etap edukacyjny: liceum – zakres rozszerzony), przy czym treści te realizowane są w takiej kolejności, aby w jak największym stopniu ułatwić uczestnikom dostrzeżenie korelacji pomiędzy poszczególnymi działami. Zajęcia prowadzone są przede wszystkim w formie wykładowej, z zastosowaniem audiowizualnych form wspomagających zrozumienie przedstawianych zagadnień (schematy, wykresy, animacje, krótkie filmy). Najwięcej czasu poświęcane jest na przedstawienie świata organizmów na różnych poziomach organizacji życia oraz pogłębienie wiedzy odnoszącej się do budowy i funkcjonowania organizmu człowieka. Jednocześnie w zakresie tych obszarów wiele uwagi poświęcane jest na wykazywanie zależności przyczynowo skutkowych między strukturą a funkcją na różnych poziomach organizacji życia, oraz znaczenia współczesnej biologii w życiu człowieka.  Przygotowanie uczestnika zajęć w zakresie wykształcenia podstawowych umiejętności poprawnego odpowiadania na pytania egzaminacyjne, w których zastosowano m.in. następujące czasowniki operacyjne: opisz, wyjaśnij, uzasadnij, porównaj, narysuj wykres, podaj, przedstaw, wykaż zależność, zaplanuj doświadczenie.
Mobilizacja maturzysty do intensywnej pracy przed maturą. Wyćwiczenie szybkości udzielania poprawnych odpowiedzi na zagadnienia maturalne. Opanowanie przez uczestnika kursu wiedzy biologicznej w stopniu umożliwiającym uzyskanie możliwie jak najwyższej punktacji.

Opis kursu

Bloki tematyczne omawiane podczas kursu

 1. Budowa chemiczna organizmów
 2. Budowa i funkcjonowanie komórki
 3. Metabolizm
 4. Cykl komórkowy
 5. Genetyka i biotechnologia
 6. Mechanizmy dziedziczenia
 7. Ewolucja
 8. Przegląd nieożywionych form chorobotwórczych
 9. Przegląd różnorodności organizmów
 10. Protisty zwierzęce
 11. Protisty roślinopodobne i rośliny pierwotnie wodne
 12. Rośliny lądowe
 13. Grzyby
 14. Zwierzęta – porównanie budowy i funkcjonowania wybranych grup zwierząt
 15. Pogłębienie wiadomości dotyczących budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego
 16. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka
 17. Homeostaza organizmu człowieka
 18. Ekologia
 19. Różnorodność biologiczna Ziemi


Szczegółowy program kursu.

W przypadku zapisu na dwa kursy maturalne łączna zniżka 190 złotych!

Korzyści

Opanowanie wiedzy z biologii na poziomie rozszerzonym w zakresie ułatwiającym zdobycie na egzaminie maturalnym oczekiwanej wysokiej punktacji.

Terminy zajęć

05.10.2019 (sobota): 13:00-16:00
12.10.2019 (sobota): 13:00-16:00
19.10.2019 (sobota): 13:00-16:00
26.10.2019 (sobota): 13:00-16:00
02.11.2019 (sobota): 13:00-16:00
09.11.2019 (sobota): 13:00-16:00
16.11.2019 (sobota): 13:00-16:00
23.11.2019 (sobota): 13:00-16:00
30.11.2019 (sobota): 13:00-16:00
07.12.2019 (sobota): 13:00-16:00
14.12.2019 (sobota): 13:00-16:00
21.12.2019 (sobota): 13:00-16:00
28.12.2019 (sobota): 13:00-16:00
04.01.2020 (sobota): 13:00-16:00
11.01.2020 (sobota): 13:00-16:00
18.01.2020 (sobota): 13:00-16:00
25.01.2020 (sobota): 13:00-16:00
01.02.2020 (sobota): 13:00-16:00
08.02.2020 (sobota): 13:00-16:00
15.02.2020 (sobota): 13:00-16:00
22.02.2020 (sobota): 13:00-16:00
29.02.2020 (sobota): 13:00-16:00
07.03.2020 (sobota): 13:00-16:00
14.03.2020 (sobota): 13:00-16:00
21.03.2020 (sobota): 13:00-16:00
28.03.2020 (sobota): 13:00-16:00
04.04.2020 (sobota): 13:00-16:00
10.04.2020 (piątek): 13:00-16:00
18.04.2020 (sobota): 13:00-16:00
25.04.2020 (sobota): 13:00-16:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • 16M_B2
 • Edycja XVI - lato 2019
 • 05.10.2019
 • Magdalena Wiśniewska
 • 90 + e-learning
 • 60
 • Kursy do matury
 • 1 490 zł
 • Kampus SGGW Ursynów