Geografia rozszerzona dla maturzystów

Cel kursu

Proste wyjaśnienie trudnych zagadnień z zakresu geografii. Mobilizacja maturzysty do intensywnej pracy przed maturą.Wyćwiczenie szybkości udzielania poprawnych odpowiedzi na zagadnienia maturalne. Opanowanie przez uczestnika kursu wiedzy w stopniu umożliwiającym uzyskanie możliwie jak najwyższej punktacji.

Opis kursu

Bloki tematyczne omawiane podczas kursu

 1. Powstanie i budowa Wszechświata
 2. Cechy i następstwa ruchów Ziemi
 3. Minerały i skały- charakterystyka; budowa wnętrza Ziemi; tektonika płyt litosfery; procesy endogeniczne
 4. Geologia historyczna- charakterystyka dziejów Ziemi; historia geologiczna Polski; przekroje geologiczne
 5. Procesy egzogeniczne
 6. Atmosfera
 7. Hydrosfera
 8. Pedosfera i biosfera
 9. Geografia ludności
 10. Geografia osadnictwa
 11. Geografia rolnictwa
 12. Geografia przemysłu
 13. Geografia usług
 14. Mierniki poziomu rozwoju gospodarczego państwa; charakterystyka krajów słabo i wysoko rozwiniętych
 15. Geografia polityczna
 16. Relacje człowiek-środowisko
 17. Mapa – jej elementy, zadania z mapą.

Wszystkie zajęcia uwzględniają wymagania CKE i są nakierowane na pytania maturalne i klucze odpowiedzi.

Szczegółowy program kursu.

Dla osób, które zapiszą się dodatkowo na kurs maturalny z biologii w godzinach 13-16, łączna zniżka 190 zł!

Korzyści

Opanowanie wiedzy z geografii na poziomie rozszerzonym w zakresie ułatwiającym zdobycie na egzaminie maturalnym oczekiwanej wysokiej punktacji.

Terminy zajęć

05.10.2019 (sobota): 10:00-13:00
12.10.2019 (sobota): 10:00-13:00
19.10.2019 (sobota): 10:00-13:00
26.10.2019 (sobota): 10:00-13:00
03.11.2019 (niedziela): 10:00-13:00
09.11.2019 (sobota): 10:00-13:00
16.11.2019 (sobota): 10:00-13:00
23.11.2019 (sobota): 10:00-13:00
30.11.2019 (sobota): 10:00-13:00
07.12.2019 (sobota): 10:00-13:00
14.12.2019 (sobota): 10:00-13:00
21.12.2019 (sobota): 10:00-13:00
28.12.2019 (sobota): 10:00-13:00
11.01.2020 (sobota): 10:00-13:00
12.01.2020 (niedziela): 10:00-13:00
18.01.2020 (sobota): 10:00-13:00
25.01.2020 (sobota): 10:00-13:00
01.02.2020 (sobota): 10:00-13:00
08.02.2020 (sobota): 10:00-13:00
15.02.2020 (sobota): 10:00-13:00
22.02.2020 (sobota): 10:00-13:00
29.02.2020 (sobota): 10:00-13:00
07.03.2020 (sobota): 10:00-13:00
14.03.2020 (sobota): 10:00-13:00
21.03.2020 (sobota): 10:00-13:00
28.03.2020 (sobota): 10:00-13:00
04.04.2020 (sobota): 10:00-13:00
10.04.2020 (piątek): 10:00-13:00
18.04.2020 (sobota): 10:00-13:00
25.04.2020 (sobota): 10:00-13:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • 16M_G
 • Edycja XVI - lato 2019
 • 05.10.2019
 • Radosław Konieczny
 • 90 + e-learning
 • 60
 • Kursy do matury
 • 1 490 zł
 • Kampus SGGW Ursynów