Jak bezpiecznie importować z Chin?

Cel kursu

Przygotowanie do samodzielnego, opłacalnego i bezpiecznego importu z Chin.

Opis kursu

Kurs zawiera kompendium wiedzy niezbędnej do prowadzenia bezpiecznego i opłacalnego importu i obejmuje takie zagadnienia jak:

 • Przygotowanie do importu.
 • Realia czasowe w imporcie z Chin.
 • Poszukiwanie dostawców w Chinach.
 • Różnice kulturowe i ich wpływ na sposób myślenia Chińczyków.
 • Zakup towarów gotowych z Chin.
 • Zlecanie produkcji w Chinach.
 • Przygotowanie misji handlowej do Chin.
 • Zasady postępowania podczas spotkań z partnerami chińskimi.
 • Negocjacje z Chińczykami.
 • Zasady pisania zapytania ofertowego.
 • Umowa handlowa z chińską firmą.
 • Zasady płatności.
 • Rodzaje transportu.
 • Incoterms 2020.
 • Kalkulacja kosztów importu.
 • Monitorowanie produkcji i kontrola jakości.
 • Zasady budowanie dobrej współpracy z partnerami chińskimi.

Dla kogo: 

 • Dla tych, którzy mają pomysł na import, ale nie wiedzą od czego zacząć.
 • Dla handlowców, którzy po raz pierwszy wyjeżdżają na targi do Chin.
 • Dla pracowników odpowiedzialnych za proces zakupowy.
 • Dla przedsiębiorców szukających możliwości rozszerzenia działalności i oferty o import z Chin.
 • Dla wszystkich, którzy chcą poznać zasady współpracy z kontrahentami chińskimi.

Korzyści

 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do prowadzenia samodzielnego importu.
 • Wykształcenie umiejętności kompleksowego postrzegania zagadnień importowych: od planu wstępnego poprzez negocjacje, korespondencję handlową, kontrolę produkcji aż po „dostarczenie na półkę”.
 • Poznanie narzędzia do sporządzania prawidłowej kalkulacji kosztów importu.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej zasad negocjacji z kontrahentami chińskimi.

Terminy zajęć

04.07.2020 (sobota): 10:00-16:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu