Jak radzić sobie z mobbingiem i dyskryminacją w pracy?

Cel kursu

 1. Zdobycie wiedzy w zakresie przepisów prawnych dotyczących mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy,
 2. Rozróżnianie zachowania o znamionach mobbingu od innych negatywnych zachowań w pracy,
 3. Zdobycie wiedzy dotyczącej psychologicznych czynników, powodujących zachowania agresywne w miejscu pracy,
 4. Poznanie strategii radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi w miejscu pracy i ich prewencji,
 5. Zapoznanie z przepisami prawa międzynarodowego w zakresie mobbingu i dyskryminacji oraz przyjętymi modelami radzenia sobie z nimi w innych krajach.

Opis kursu

Praca jest miejscem, które w sposób szczególny narażone jest na zachowania destrukcyjne, takie jak mobbing i dyskryminacja. Celem zajęć jest przedstawienie obu zjawisk w perspektywnie prawnej i psychologicznej. W trakcie zajęć omówione zostaną przepisy prawne polskie oraz międzynarodowe dotyczące mobbingu i dyskryminacji, psychologiczne uwarunkowania ich istnienia, konsekwencje indywidualne oraz organizacyjne stosowania mobbingu i dyskryminacji, a także strategie radzenia sobie z tymi zachowaniami w miejscu pracy.

Tematyka kursu:

Moduł 1. (obejmujący 3 spotkania):

 • mobbing: definicja pojęcia, odróżnienie mobbingu od innych zachowań agresywnych, rozpoznawanie zachowań mobbingowych, analiza przepisów prawnych, analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego,
 • psychologiczne uwarunkowania mobbingu: przejawy mobbingu, analiza sylwetki sprawcy i ofiary mobbingu,
 • organizacyjne skutki mobbingu: odpowiedzialność prawna za mobbing i wpływ mobbingu na funkcjonowanie organizacji,
 • indywidualne skutki mobbingu: wpływ mobbingu na zdrowie fizyczne i psychiczne jednostki, ochrona zdrowia psychicznego w pracy,
 • organizacyjne śródki przeciwdziałania mobbingowi: rola pracowników, pracodawców i związków zawodowych, działów HR, komisje antymobbingowe, skuteczność procesów sądowych w sprawach o mobbing.

Moduł 2. (obejmujący 3 spotkania):

 • dyskryminacja: definicja dyskryminacji i rozróżnienie jej od nierównego traktowania, dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia, analiza przepisów prawnych i orzecznictwa Sądu Najwyższego.
 • dyskryminacja ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, formę zatrudnienia, dyskryminacja w rekrutacji, w dostępie do szkoleń i awansów, dyskryminacja przy zwolnieniu, dyskryminacja w wynagrodzeniu,
 • molestowanie: odróżnienie mobbingu i dyskryminacji od molestowania, molestowanie seksualne, analiza przepisów prawnych.

Zajęcia będą miały charakter wykładu i rozmowy z Uczestnikami. Duża część zajęć poświęcona zostanie na analizowanie orzecznictwa sądów oraz wykonywanie testów, pozwalające poznać własne mechanizmy psychologiczne w sytuacji mobbingu i dyskryminacji.

Korzyści

Dzięki udziale w kursie Uczestnik:

 1. dowie się, jak odróżnić mobbing od innych zachowań destrukcyjnych w pracy,
 2. pozna regulacje prawne i orzecznictwo sądów dotyczące mobbingu i dyskryminacji w pracy,
 3. pozna mechanizmy psychologiczne, które prowadzą do mobbingu i dyskryminacji,
 4. zdobędzie wiedzę na temat indywidualnych i organizacyjnych konsekwencji mobbingu i dyskryminacji w pracy,
 5. pozna strategie radzenia sobie z mobbingiem i dyskryminacją w pracy,
 6. dowie się, czym jest godność pracownicza w świetle prawa.

Terminy zajęć

01.07.2020 (środa): 17:00-19:15
08.07.2020 (środa): 17:00-19:15
15.07.2020 (środa): 17:00-19:15
22.07.2020 (środa): 17:00-19:15
29.07.2020 (środa): 17:00-19:15
05.08.2020 (środa): 17:00-19:15

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu