Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy

Cel kursu

 1. Poznanie i praktyczne korzystanie z modeli efektywnej komunikacji w miejscu pracy,
 2. Poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów w zespole pracowniczym,
 3. Zdobycie umiejętności asertywnego reagowania na konflikt i dbania o potrzeby swoje i innych,
 4. Zdobycie umiejętności aktywnego słuchania.

Opis kursu

Zajęcia są dedykowane osobom, które chcą lepiej komunikować się w pracy, nauczyć się postawy asertywnej oraz chcą lepiej zarządzać konfliktami w pracy, by odnieść w nim wspólne korzyści. Prawidłowa komunikacja i rozpoznawanie konfliktów jest niezbędną umiejętnością w każdej dziedzinie życia, a w szczególności w relacjach pracowniczych. Celem kursu jest przedstawienie relacji służbowych z perspektywy dialogu i komunikacji. Na zajęciach zostaną  omówione teorie psychologiczne, które są przydatne w codziennej komunikacji w pracy, a także praktyczne metody rozwiązywania sporów, jak np. mediacja.

Zajęcia zaplanowane są w następujący sposób:

 1. wstęp do najważniejszych aspektów komunikacji interpersonalnej, komunikacja werbalna i niewerbalna – test na własny styl komunikacji,
 2. model komunikacji bez przemocy (NVC) – praktyczne ćwiczenia na formułowanie komunikatu,
 3. model komunikacji bez przemocy (NVC) – praktyczne ćwiczenia na efektywne słuchanie i postawę asertywną, 
 4. konflikty w organizacji – rodzaje konfliktów, test na własny styl rozwiązywania konfliktów, analiza przypadków, pomoc w sytuacji konfliktu,
 5. alternatywne metody rozwiązywanie sporów i konfliktów: mediacje w praktyce – sprawiedliwość naprawcza, zasady prowadzenia mediacji, praktyczne ćwiczenia, mediacje a negocjacje – różnice,
 6. mediacje pracownicze – regulacje prawne, skuteczność, studium przypadku, ćwiczenia praktyczne.

Korzyści

Dzięki udziale w zajęciach Uczestnik:

 1. pozna własny styl komunikacji,
 2. dowie się, jak radzić sobie z problemami w relacjach służbowych o podłożu psychologicznym i komunikacyjnym,
 3. będzie umiał praktycznie zastosować metody komunikacji, dzięki którym ich komunikacja w pracy stanie się bardziej efektywna,
 4. pozna, jakie jest podłoże konfliktu w organizacji i jak sobie radzić z nim radzić w pracy,
 5. nauczy się komunikować w sposób asertywny,
 6. nauczy się mówić o swoich potrzebach, ale także dostrzegać potrzeby współpracowników,
 7. dowie się, jaki jest jego styl rozwiązywania konfliktów.

Terminy zajęć

03.07.2020 (piątek): 17:00-19:15
10.07.2020 (piątek): 17:00-19:15
17.07.2020 (piątek): 17:00-19:15
24.07.2020 (piątek): 17:00-19:15
31.07.2020 (piątek): 17:00-19:15
07.08.2020 (piątek): 17:00-19:15

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu