Polski dla średniozaawansowanych. Polski w pracy. (Polish for intermediate. Polish at work.)

Cel kursu

 • rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych po polsku w sytuacjach związanych z pracą (szukanie pracy, rozmowa o pracę, otrzymywanie/udzielanie informacji zwrotnej etc.) (developing communication skills in Polish in work-related situations (looking for a job, job interview, receiving / providing feedback, etc.)),
 • poznanie specyfiki pracy w Polsce (learning the specifics of work in Poland),
 • rozwinięcie i ugruntowanie znajomości struktur gramatyczno-leksykalnych na poziomie średniozaawansowanym (developing and consolidating knowledge of grammar and vocabulary structures at an intermediate level),
 • powtórka znanych struktur gramatycznych (repetition of known grammatical structures).

Opis kursu

Program kursu jest zorientowany na poszerzenie kompetencji komunikacyjnych obcokrajowców pracujących/ uczących się w Polsce. Kurs jest prowadzony on-line. Zawiera ćwiczenia komunikacyjne oraz leksykalno-gramatyczne odpowiadające poziomowi średniozaawansowanemu, które pogłębią znajomość języka polskiego. Uczestnicy będą mieli okazję w krótkim czasie przećwiczyć nowe sytuacje związane z szukaniem pracy, rozmową o pracę, pisaniem listu motywacyjnego, udzielaniem i otrzymywanie informacji zwrotnej, które są ważnymi umiejętnościami na rynku pracy.

The course program is oriented towards expanding the communication competences of foreigners working / studying in Poland. The course will be conducted online. It contains communication and lexical-grammar exercises corresponding to the intermediate level, which will deepen your knowledge of the Polish language. Participants will have the opportunity to practice new situations related to looking for a job, job interview, writing a cover letter, giving and receiving feedback, which are important skills on the labor market.

Korzyści

 • Rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych w języku polskim na poziomie średniozaawansowanym (Developing communication skills in Polish at an intermediate level).
 • Poznanie nowego słownictwa (Learning new vocabulary).
 • Przećwiczenie typowych sytuacji związanych z pracą zawodową (Practicing typical work-related situations).
 • Poznanie specyfiki pracy w Polsce (zwyczaje, dni wolne od pracy) (Learning the specifics of work in Poland (customs, holidays)).
 • Praca w grupie, wymiana doświadczeń (Group work, exchange of experiences).

Terminy zajęć

03.09.2020 (czwartek): 18:30-20:00
10.09.2020 (czwartek): 18:30-20:00
17.09.2020 (czwartek): 18:30-20:00
24.09.2020 (czwartek): 18:30-20:00
01.10.2020 (czwartek): 18:30-20:00
08.10.2020 (czwartek): 18:30-20:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • KO12
 • Kursy on-line
 • 03.09.2020
 • Aleksandra Skarżyńska
 • 12
 • 10
 • Języki obce, Kursy on-line
 • 300 zł
 • 150 zł