Postacie bohaterów – wczoraj i dziś

Cel kursu

Uwrażliwienie na historyczną i współczesną obecność mitów heroicznych (bohaterskich), nauka odczytywania symboli.

Opis kursu

Czytanie i komentowanie eposu Gilgamesz, Opowieści o Heraklesie, Opowieści o Tezeuszu, Opowieści o Królu Arturze i rycerzach Okrągłego stołu, Opowieści Tristan i Izolda. Odnajdywanie wątków bohaterskich z tych eposów w literaturze światowej i polskiej. Dyskusja i wizjach ludzkiego życia zawartych w dawnych i nowych opowieściach heroicznych.

Korzyści

Umiejętność rozumienia wielu dzieł literackich i filmowych zawierających przekaz heroiczny (bohaterski), umiejętność lepszego porozumiewania się z młodym pokoleniem.

Terminy zajęć

19.06.2020 (piątek): 17:00-19:00
26.06.2020 (piątek): 17:00-19:00
03.07.2020 (piątek): 17:00-19:00
10.07.2020 (piątek): 17:00-19:00
17.07.2020 (piątek): 17:00-19:00
24.07.2020 (piątek): 17:00-19:00
31.07.2020 (piątek): 17:00-19:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu