Rozmowy o zdjęciach

Cel kursu

Ugruntowanie podstaw fotograficznych umiejętności, możliwość przedyskutowania i zaprezentowania swoich prac oraz nabycie umiejętności krytyki fotograficznej, interdyscyplinarna inspiracja.

Opis kursu

Osiem spotkań tematycznych przewiduje omówienie następujących tematów:

  1. Podstawy techniczne oraz wstęp do krytyki formalnej.
  2. Podstawy kompozycji i metoda szkicu.
  3. Światło oczami fotografa (i nie tylko).
  4. Czerń i biel.
  5. Kolorowy zawrót głowy.
  6. Komunikacja wizualna i budowanie opowieści.
  7. Różne poziomy dosłowności.
  8. Foto-podróż.

Korzyści

Ugruntowanie podstaw fotograficznych umiejętności, możliwość przedyskutowania i zaprezentowania swoich prac oraz nabycie umiejętności krytyki fotograficznej, interdyscyplinarna inspiracja.

Terminy zajęć

11.08.2020 (wtorek): 18:00-20:15
13.08.2020 (czwartek): 18:00-20:15
18.08.2020 (wtorek): 18:00-20:15
20.08.2020 (czwartek): 18:00-20:15
25.08.2020 (wtorek): 18:00-20:15
27.08.2020 (czwartek): 18:00-20:15
01.09.2020 (wtorek): 18:00-20:15
03.09.2020 (czwartek): 18:00-20:15

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu