Trening kompetencji przywódczych - od menedżera do lidera

Cel kursu

Zdobycie umiejętności związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem ludźmi. Uczestnik zdobędzie kluczowe kompetencje przywódcze. Nauczy się wyznaczać cele i delegować  zadania, rozpoznawać poziom motywacji i potencjału współpracowników, motywować zespół, budować swój autorytet, przeprowadzać ludzi przez proces zmiany. Uczestnik zdobędzie umiejętność  radzenia sobie  w wymagających sytuacjach menedżerskich.

Opis kursu

Tematyka zajęć:

 1. Autorytet i role przełożonego  (indywidualnie, relacyjnie, organizacyjnie).
 2. Poznaj zasady komunikacji z zespołem. Komunikacja wizualna, werbalna i wokalna.
 3. Zestaw kompetencji menedżera i lidera (wiedza, umiejętności I postawa).
 4. Expose szefa. Budowanie kontaktu i wartości ważne dla zespołu.
 5. Zarządzanie potencjałem i różnorodnością zespołu. Autodiagnoza (test) .
 6. Style przywództwa i zarządzanie sytuacją.  Autodiagnoza (test).
 7. Zarządzanie przez cele (model GROW).
 8. Budowanie zaangażowania i motywacji w zespole (modele i różnorodność międzypokoleniowa).
 9. Delegowanie i egzekwowanie efektów pracy zespołu.
 10. Trudne rozmowy i udzielanie informacji zwrotnej.
 11. Rozwiązywanie konfliktów.
 12. Inwentarz zasobów osobistych i strefy wpływu (plan rozwoju indywidualnego).

Korzyści

Więcej wiedzy w obszarze zarządzania ludźmi, trening umiejętności i zastosowanie teorii w praktyce, wzmocnienie postawy i pewności siebie w kontaktach z zespołem.

Terminy zajęć

24.06.2020 (środa): 18:00-21:00
01.07.2020 (środa): 18:00-21:00
08.07.2020 (środa): 18:00-21:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu