ABC przedsiębiorczości

Cel kursu

Celem kursu jest przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu przedsiębiorczości. W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z genezą powstania przedsiębiorczości, cechami i umiejętnościami liderów nowych przedsięwzięć, procedurą tworzenia i zakładania firm. W czasie zajęć uczestnicy kursu przestudiują wiedzę z zakresu finansowania działalności gospodarczej, w tym: środki własne a środki obce w nowej formie, zasady udzielania kredytów bankowych inwestycyjnych, warunkach finansowania przez Venture Capital (VC) i Aniołów Biznesu (AB), zasad dotyczących leasingu, factoringu oraz franchisingu.

Opis kursu

Zagadnienia omawiane na kursie:

 1. Przedsiębiorczość - podstawowe pojęcia, definicje, pojęcia mały, średni przedsiębiorca, motywy wyboru własnego biznesu.
 2. Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć.
 3. Podejmowanie działalności gospodarczej (Ewidencja Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy, Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych – niezbędne zgłoszenia i dokumenty).
 4. Podział przedsiębiorstw ze względu na formę prawną oraz rodzaj działalności.
 5. Finanse przedsiębiorstwa, formy finansowania działalności gospodarczej. Kredyty bankowe - rodzaje i warunki finansowania (pojęcie, cechy charakterystyczne, porównanie pożyczek i kredytów jako źródła finansowania).Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych (działanie, warunki udzielania poręczeń i gwarancji).
 6. System finansowo-księgowy nowo powstałych firm.
 7. Zespół założycielski, kadry, kultura organizacyjna przedsiębiorstw.
 8. Biznesplan jako narzędzie pozyskania środków finansowych, rodzaje i zadania biznesplanów, struktura biznesplanu ze szczególnym uwzględnieniem planu finansowego i  oceną przedsięwzięć inwestycyjnych.
 9. Leasing - pojęcie, rodzaje, cywilnoprawne uregulowania transakcji leasingowych, zalety leasingu, porównanie oferty leasingowej i kredytu bankowego.
 10. Faktoring (pojęcie, rodzaje, dostępność dla przedsiębiorców).
 11. Franchising (pojęcie, zalety i wady, dostępność dla przedsiębiorców).
 12. Przedsiębiorczość międzynarodowa i pozycja polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim.
 13. Fundusz Europejskie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Wsparcie Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Korzyści

 • przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu przedsiębiorczości,
 • określenie przyczyn podejmowania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców,
 • przygotowanie kursantów jako przyszłych właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw do sprostania konkurencji krajowej oraz konkurencji w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej,
 • wykorzystanie planowania do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym umiejętności kreowania działalności rozwojowej przedsiębiorstwa (inwestycji).

Terminy zajęć

13.07.2020 (poniedziałek): 17:00-20:00
14.07.2020 (wtorek): 17:00-20:00
15.07.2020 (środa): 17:00-20:00
16.07.2020 (czwartek): 17:00-20:00
17.07.2020 (piątek): 17:00-20:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu