Bazodanowy język zapytań SQL - podstawy

Cel kursu

Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na podstawową obsługę systemu bazodanowego wykorzystującego język zapytań SQL.

Opis kursu

W trakcie kursu uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami działania i budową systemów bazodanowych oraz z regułami tworzenia zapytań w języku SQL.

Na zajęciach praktycznych słuchacze zdobędą wiedzę na temat składni oraz przykładów zastosowania poszczególnych poleceń, a także samodzielnie wykonają zaplanowane zadania z wykorzystaniem poznanych poleceń.

Zakres kursu obejmować będzie: omówienie zasad projektowania baz danych; tworzenie nowych i modyfikacja struktury bazy; wypełnianie i modyfikacja zapisanych danych; filtrowanie, sortowanie i grupowanie wyników zapytań; zapoznanie z podstawowymi funkcjami analizy danych; łączenie danych z wielu tabel i budowa złożonych zapytań w celu wyłuskania istotnych danych; zarządzanie bazą i dostępem do bazy; omówienie różnic składni języka SQL w różnych systemach bazodanowych.

W czasie trwania kursu, dla uczestników dostępny będzie serwer MySQL, a wszelkie materiały i spotkania online realizowane poprzez platformę e-learningową.

Korzyści

  • Zdobycie wiedzy na temat sposobów organizacji danych w relacyjnych bazach danych.
  • Umiejętność tworzenia relacyjnych baz danych.
  • Umiejętność przetwarzania danych zgormadzonych w bazie w celu przygotowania raportów i zestawień.

Terminy zajęć

10.08.2020 (poniedziałek): 16:00-19:00
12.08.2020 (środa): 16:00-19:00
14.08.2020 (piątek): 16:00-19:00
17.08.2020 (poniedziałek): 16:00-19:00
19.08.2020 (środa): 16:00-19:00
21.08.2020 (piątek): 16:00-19:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu