Język niderlandzki – kurs podstawowy

Cel kursu

Nabycie podstawowych umiejętności językowych pozwalających na skuteczne porozumiewanie się w języku niderlandzkim w sytuacjach codziennych, podczas wyjazdów do Holandii i/lub Belgii do pracy, studia lub na wakacje.

Kurs prowadzony z naciskiem na komunikację – opanowanie podstawowych zwrotów, struktur, słownictwa, gramatyki, poprawnej wymowy, umiejętności przekazywania oraz pozyskiwania podstawowych informacji w języku niderlandzkim, rozumienia ze słuchu.

Opis kursu

 • Powitanie/pożegnanie, przedstawianie się, tworzenie zdań oznajmujących oraz pytających, przeczenie, wprowadzenie podstawowych czasowników, pytanie o samopoczucie, pochodzenie, miejsce zamieszkania, państwa i języki obce.
 • Liczebniki, kolory, opis osób (wygląd, cechy charakteru) – podstawowe przymiotniki, rodzina.
 • Opis przebiegu dnia i podstawowych czynności, pytanie o godzinę, hobby, czasowniki rozdzielnie złożone i modalne.
 • Podstawowe produkty spożywcze, wyrażanie preferencji, zamawianie jedzenia w restauracji, wyrażanie zadowolenia, skargi, typowe holenderskie/belgijskie potrawy, tworzenie liczby mnogiej.
 • Zawody – opis, miejsca pracy, ogłoszenia o pracy – rozmowa kwalifikacyjna.
 • Orientacja w terenie, komunikacja miejska, mapa miasta, pytanie o drogę, zwiedzanie zabytków, przyimki.
 • Mieszkanie – ogłoszenia o wynajmie, podstawowe słownictwo, opis pomieszczeń, mebli i sprzętów gospodarstwa domowego, stopniowanie przymiotników.
 • Wyrażanie opinii, zgoda, sprzeciw,
 • Czas teraźniejszy, przeszły i przyszły.

Korzyści

Podczas zajęć studenci poznają m.in. sposoby radzenia sobie w codziennych sytuacjach np. w sklepie, w restauracji, telefonując itp., a także uczą się zadawania pytań niezbędnych w codziennej komunikacji, opisywania wszelkiego rodzaju zjawisk
i sytuacji, jak i definiowania przedmiotów, ustosunkowywania się do różnego rodzaju poglądów. Poznają podstawy gramatyki niderlandzkiej, słownictwo, oraz zasady poprawnej wymowy.

Terminy zajęć

04.02.2021 (czwartek): 17:00-18:30
11.02.2021 (czwartek): 17:00-18:30
18.02.2021 (czwartek): 17:00-18:30
25.02.2021 (czwartek): 17:00-18:30
04.03.2021 (czwartek): 17:00-18:30
11.03.2021 (czwartek): 17:00-18:30
18.03.2021 (czwartek): 17:00-18:30
25.03.2021 (czwartek): 17:00-18:30
01.04.2021 (czwartek): 17:00-18:30
08.04.2021 (czwartek): 17:00-18:30
15.04.2021 (czwartek): 17:00-18:30
22.04.2021 (czwartek): 17:00-18:30
29.04.2021 (czwartek): 17:00-18:30
06.05.2021 (czwartek): 17:00-18:30
13.05.2021 (czwartek): 17:00-18:30

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • KO36
 • Edycja XXI - zima/wiosna 2021
 • 04.02.2021
 • Anna Popielarczyk
 • 30
 • 15
 • Języki obce, Kursy on-line
 • 450 zł
 • 150 zł