Język niemiecki – kurs podstawowy

Cel kursu

Celem kursu jest poznanie i doskonalenie wszystkich najistotniejszych umiejętności niezbędnych do swobodnego komunikowania się w języku niemieckim (sprawność i płynność wymowy, umiejętność rozumienia ze słuchu, czytania i samodzielnego pisania).

Podczas zajęć studenci poznają m.in. sposoby radzenia sobie w codziennych sytuacjach np. w sklepie, w restauracji, telefonując itp., a także uczą się zadawania pytań niezbędnych w codziennej komunikacji, opisywania wszelkiego rodzaju zjawisk i sytuacji, jak i definiowania przedmiotów, ustosunkowywania się do różnego rodzaju poglądów. Poznają podstawy gramatyki, słownictwo, oraz zasady poprawnej wymowy.

Opis kursu

 • Powitanie/pożegnanie, przedstawianie się, tworzenie zdań oznajmujących oraz pytających, przeczenie, wprowadzenie podstawowych czasowników, pytanie o samopoczucie, pochodzenie, miejsce zamieszkania, państwa i języki obce.
 • Liczebniki, kolory, opis osób (wygląd, cechy charakteru) – podstawowe przymiotniki, rodzina.
 • Opis przebiegu dnia i podstawowych czynności, pytanie o godzinę, hobby, czasowniki rozdzielnie złożone i modalne.
 • Podstawowe produkty spożywcze, wyrażanie preferencji, zamawianie jedzenia w restauracji, wyrażanie zadowolenia, skargi, typowe niemieckie potrawy, tworzenie liczby mnogiej.
 • Zawody – opis, miejsca pracy, ogłoszenia o pracy – rozmowa kwalifikacyjna.
 • Orientacja w terenie, komunikacja miejska, mapa miasta, pytanie o drogę, zwiedzanie zabytków, przyimki.
 • Mieszkanie – ogłoszenia o wynajmie, podstawowe słownictwo, opis pomieszczeń, mebli i sprzętów gospodarstwa domowego, stopniowanie przymiotników.
 • Wyrażanie opinii, zgoda, sprzeciw.

Korzyści

Po ukończeniu kursu student rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna, i rzeczy, które posiada, oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawić siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. Rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (podstawowe informacje dotyczące rozmówcy i jego rodziny, otoczenia i pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych i prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Terminy zajęć

02.02.2021 (wtorek): 18:00-19:30
09.02.2021 (wtorek): 18:00-19:30
16.02.2021 (wtorek): 18:00-19:30
23.02.2021 (wtorek): 18:00-19:30
02.03.2021 (wtorek): 18:00-19:30
09.03.2021 (wtorek): 18:00-19:30
16.03.2021 (wtorek): 18:00-19:30
23.03.2021 (wtorek): 18:00-19:30
30.03.2021 (wtorek): 18:00-19:30
06.04.2021 (wtorek): 18:00-19:30
13.04.2021 (wtorek): 18:00-19:30
20.04.2021 (wtorek): 18:00-19:30
27.04.2021 (wtorek): 18:00-19:30
04.05.2021 (wtorek): 18:00-19:30
11.05.2021 (wtorek): 18:00-19:30

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • KO37
 • Edycja XXI - zima/wiosna 2021
 • 02.02.2021
 • Anna Popielarczyk
 • 30
 • 15
 • Języki obce, Kursy on-line
 • 450 zł
 • 150 zł