Train the Trainer – wstęp do prowadzenia szkoleń cz.1

Cel kursu

  • Zdefiniowanie, czym jest intro do szkolenia i przećwiczenie umiejętności zaprojektowania wstępu do szkolenia (powitanie, przedstawienie, informacje formalne, zaprezentowanie przebiegu szkolenia + zawarcie kontraktu z grupą w pracy zdalnej).
  • Dostarczenie wiedzy i przećwiczenie umiejętności  dotyczących projektowania modułu szkoleniowego w pracy on-line.
  • Poznanie i wykorzystanie w praktyce (podczas ćwiczeń) wybranych technik szkoleniowych i narzędzi on-line w tym Google Slides, Learning apps.
  • Określenie i przećwiczenie sposobów nawiązywania kontaktu z  uczestnikami szkoleń, z naciskiem na aspekt pracy on-line.   
  • Zanalizowanie  i zdefiniowanie własnego stylu pracy jako trener dzięki pracy w grupie.
  • Zdefiniowanie wyzwań związanych z pracą on-line.
  • Nawiązanie kontaktu z innymi uczestnikami zainteresowanymi podobnym tematem (networking).

Opis kursu

Kurs jest pierwszą z trzech części kursu adresowanego do wszystkich zainteresowanych rozwijaniem umiejętności i nabywaniem wiedzy związanej z warsztatem trenera. Wszyscy uczestnicy, którzy chcieliby prowadzić szkolenia z zakresu umiejętności miękkich, kompetencji twardych, rozwoju osobistego czy biznesowe będą mieli okazję poznać swój styl trenerski, nauczą się projektować dobry wstęp do szkolenia, zawierać kontrakt z grupą, poznają wybrane techniki prowadzenia szkoleń (np.: burza mózgów, dyskusja moderowana, praca w grupach, case study, role play). Poznają czym jest moduł szkoleniowy  i  poznają podstawy jego projektowania. Będą mieli okazję do przećwiczenia nowych umiejętności w szczególnym środowisku pracy on-line.  Będą mieli okazję do poznania innych osób, które interesują się pracą trenera, wymienić się doświadczeniami, nawiązać nowe kontakty. Dzięki warsztatowemu charakterowi kursu, uczestnicy będą mieli okazję wypróbować nowo nabyte umiejętności w praktyce.

Korzyści

Kurs „Train the Trainer – wstęp do prowadzenia szkoleń” pozwoli uczestnikom, którzy nie mieli okazji prowadzić szkoleń, przećwiczyć podstawowe umiejętności z zakresu pracy jako trener. Tym, którzy myślą o podjęciu pracy jako trener lub maja niewielkie doświadczenie pozwoli usystematyzować podstawowe informacje. Zdobycie elementarnej wiedzy i umiejętności pozwoli wszystkim, którzy mają do czynienia z sytuacją przekazywania wiedzy lub/i umiejętności miękkich  w rozwinięciu swoich kompetencji w szczególnym środowisku pracy on-line. Jak utrzymać uwagę uczestników? Jak ich „ nie zanudzić”, jak planować aktywności? Z jakich narzędzi korzystać? Kurs odpowie na te pytania. Kurs ma charakter warsztatowy, wszystkie umiejętności i techniki będą przećwiczone praktycznie.

Terminy zajęć

19.02.2021 (piątek): 16:00-18:15
26.02.2021 (piątek): 16:00-18:15
05.03.2021 (piątek): 16:00-18:15
12.03.2021 (piątek): 16:00-18:15
19.03.2021 (piątek): 16:00-18:15
26.03.2021 (piątek): 16:00-18:15

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu