Kompendium HR – zarządzanie, rozwój, kadry, prawo pracy

Cel kursu

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w obszarach procesu kadrowego, kreowania polityki personalnej w organizacji, zarzadzania kompetencjami zawodowymi i talentami pracowników.

Szczególny nacisk kładziony będzie na widzę z zakresu prawa pracy (charakter stosunku pracy, sposoby nawiązywania, zmiany, rozwiązywania stosunku pracy, obowiązku pracowników i pracodawcy, pojęcia związane z czasem pracy: system, rozkład, norma i wymiar czasu pracy, nabywanie, udzielanie i korzystanie z urlopów pracowniczych, charakterystyka uprawnień związanych z rodzicielstwem.

Ważnym aspektem kursu będzie omówienie aktualnych i przyszłych trendów w HR m.in. takich, jak: Employer Branding, Talent Analytics, właściwe motywowanie, kierowanie w zmieniającej się gospodarce, zarządzanie procesem oceniania, mentoring, zarządzanie wiedzą.

Opis kursu

Tematyka kursu:

 1. Budowa i rola funkcji HR w organizacji.
 2. Kadry 3.0 – nowoczesny i otwarty zespół administracji kadrowo-płacowej.
 3. Employer Branding.
 4. Zmiany na rynku pracy.
 5. Jak rekrutować pamiętając, że po drugiej stronie jest człowiek?
 6. Standardy i metody rekrutacji.
 7. Talent Analytics.
 8. Benefity/motywacja/szkolenia – wyzwania przed HR w dobie zmian oczekiwań na rynku pracy.
 9. Ocenianie pracowników.
 10. Tworzenie systemów wynagradzania.
 11. Dział HR jak wewnętrzny konsultant kadry zarządzającej.
 12. Prawo pracy w praktyce.
 13. Mobbing i molestowanie w miejscu pracy – zagadnienia prawne.

Korzyści

 • Uczestnik kursu będzie potrafił omówić podstawowe zasady, normy i źródła prawa pracy.
 • Słuchacz będzie potrafił kształtować wynagrodzenia pracownicze i ich składniki, będzie umiał rozróżnić pojęcia związane z czasem pracy: system, rozkład, norma i wymiar czasu pracy, wyliczyć urlop pracowniczy, scharakteryzować uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem.
 • Słuchacz będzie znał narzędzia rekrutacji i selekcji pracowników, zasady i narzędzia oceniania pracowników, zasady budowania zespołu, wspomagania kadry zarządzającej w jej codziennych rolach związanych z zarządzaniem personelem.

Terminy zajęć

02.03.2021 (wtorek): 17:30-20:30
03.03.2021 (środa): 17:30-20:30
09.03.2021(wtorek): 17:30-20:30
10.03.2021 (środa): 17:30-20:30
16.03.2021(wtorek): 17:30-20:30
17.03.2021 (środa): 17:30-20:30

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu