Train the Trainer – wstęp do prowadzenia szkoleń cz.3

Cel kursu

  • Ugruntowanie  wiedzy i przećwiczenie umiejętności związanych z technikami szkoleniowymi.
  • Przygotowanie scenariusza szkoleniowego.
  • Zanalizowanie trudnych sytuacji pracy z grupą i przećwiczenie interwencji trenerskich.
  • Przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych.
  • Otrzymanie informacji zwrotnej.
  • Udzielanie informacji zwrotnej.
  • Rozwijanie swojego stylu trenerskiego.
  • Przećwiczenie podstawowych technik trenerskich: odzwierciedlania, aktywnego słuchania, parafrazowania w konkretnych sytuacjach pracy na sali szkoleniowej i online.

Opis kursu

Kurs jest trzecią z trzech części kursu, adresowanego do wszystkich zainteresowanych rozwijaniem umiejętności i nabywaniem wiedzy związanych z warsztatem trenera. Wszyscy uczestnicy, którzy chcieliby prowadzić szkolenia z zakresu umiejętności miękkich, kompetencji twardych, rozwoju osobistego czy szkolenia biznesowe będą mieli okazję poznać, jak przeprowadzić analizę potrzeb szkoleniowych, przećwiczą umiejętności trenerskie w symulacjach i scenkach, będą mieli okazję poznać, zanalizować i przedyskutować trudne sytuacje trenerskie i możliwości radzenia sobie z nimi. Dzięki warsztatowemu charakterowi kursu, uczestnicy będą mieli okazję wypróbować nowo nabyte umiejętności w praktyce. Poznanie narzędzi internetowych ułatwi  uczestnikom prowadzenie szkoleń i warsztatów online. Kurs zakończy przygotowanie scenariusza szkoleniowego, który będzie omówiony na indywidualnej sesji wspartej sesją coachingową.

Korzyści

Kurs „Train the Trainer – wstęp do prowadzenia szkoleń cz. 3” pozwoli uczestnikom, którzy mieli okazję uczestniczyć w części 1 oraz 2 kursu „Train the Trainer” dalej  rozwijać podstawowe umiejętności z zakresu pracy jako trener. Tym, którzy myślą o podjęciu pracy jako trener lub mają niewielkie doświadczenie, pozwoli usystematyzować podstawowe informacje. Rozwinięcie i ugruntowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w części 1 i 2 pozwoli wszystkim, którzy mają do czynienia z sytuacją przekazywania wiedzy i/lub umiejętności, na zmierzenie się z nowymi wyzwaniami dotyczącymi trudnych sytuacji szkoleniowych, pracy z oporem i przygotowaniem scenariusza szkoleniowego.

Terminy zajęć

18.12.2020 (piątek): 16:30-19:30
07.01.2021 (czwartek): 17:00-20:00
14.01.2021 (czwartek): 17:00-20:00
+ indywidualne sesje (po ustaleniu terminu)

UWAGA! Kurs jest kontynuacją kursów "Train the Trainer – wstęp do prowadzenia szkoleń cz.1" oraz "Train the Trainer – wstęp do prowadzenia szkoleń cz.2".

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu