Jak to wymówić? Polski dla początkujących (How to pronounce it? Polish for beginners)

Cel kursu

 • nauka wymowy (pronunciation),
 • nauka polskiego alfabetu (Polish alphabet),
 • nauka zwrotów powitalnych, grzecznościowych i okolicznościowych (greetings, wishes, useful daily life phrases),
 • nabycie umiejętności przedstawiania się, płacenia, zamawiania (first contact, paying, ordering),
 • zrozumienie podstawowych struktur oraz kategorii gramatycznych (np.: rodzaj gramatyczny, czasowniki w czasie teraźniejszym) (Basic grammar in use: present tense, noun gender),
 • poznanie pytań: gdzie, kiedy, ile, kto, co, czy oraz udzielanie odpowiedzi (questions: who,how, when, where, why, how much).

Opis kursu

Kurs dostarczy podstawowych umiejętności porozumiewania się w języku polskim tym obcokrajowcom, którzy nie mieli do tej pory kontaktu z polskim. Kurs wykorzystuje metody pracy warsztatowej i wiele materiałów, by w jak najlepszy sposób rozwinąć umiejętność porozumiewania się po polsku w stopniu podstawowym, w najłatwiejszych  - a jednocześnie użytecznych – sytuacjach dnia codziennego. Nabyte umiejętności ułatwią funkcjonowanie w Polsce. Kurs przeprowadzony na Platformie Blue Jeans lub Zoom z użyciem Google Slides oraz Learning apps.

The course will provide basic skills of communicating in Polish to foreigners who have not had contact with Polish before. The course uses workshop methods and many materials to develop the ability to communicate in basic Polish in the easiest - and at the same time useful - everyday situations in the best way possible. The acquired skills will facilitate functioning in Poland. The course is run on the BlueJeans or Zoom platform using Google Slides and Learning Apps.

Korzyści

 • Rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych w języku polskim na poziomie podstawowym (Developing communication skills in Polish at the basic level).
 • Poznanie nowego słownictwa (Learning new vocabulary).
 • Przećwiczenie typowych sytuacji dnia codziennego (Practicing typical everyday situations).
 • Poznanie podstawowych struktur gramatyczno-leksykalnych (Understanding the basic grammatical and lexical structures).
 • Praca w grupie, wymiana doświadczeń (Group work, exchange of experiences).

Terminy zajęć

01.03.2021 (poniedziałek/Monday): 17:30-19:00
08.03.2021 (poniedziałek/Monday): 17:30-19:00
15.03.2021 (poniedziałek/Monday): 17:30-19:00
22.03.2021 (poniedziałek/Monday): 17:30-19:00
29.03.2021 (poniedziałek/Monday): 17:30-19:00
 

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • KO6
 • Edycja XXI - zima/wiosna 2021
 • 01.03.2021
 • Aleksandra Skarżyńska
 • 10
 • 8
 • Języki obce, Kursy on-line
 • 250 zł
 • 150 zł