Business coaching, life coaching i mentoring. Trening rozwoju osobistego, zawodowego i planowanie sukcesji.

Cel kursu

Zasadniczym celem kursu jest motywacja do działania i samorozwoju. Dalsze cele to pogłębianie wiedzy o samym sobie, o działaniach, które słuchacze powinni podejmować w życiu zawodowym i osobistym. Istotnym celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do indywidualnej i grupowej pracy z potencjalnymi klientami/podopiecznymi. Kurs służy podniesieniu efektywności pracy w roli menedżera, wzmacnianiu mocnych stron i eliminacji słabych.

Opis kursu

Tematyka kursu:

 1. Podstawy merytoryczne coachingu: definicje, coaching i mentoring a inne dyscypliny, efektywność coachingu i mentoringu, typu coachingu, kodeks etyczny.
 2. Rola coacha i mentora oraz formy pracy z klientem: etapy zawierania kontaktu, identyfikacja zasobów, nazywanie talentów i mocnych stron, zrozumienie sytuacji klienta, odkrywanie potrzeb rozwojowych, zdefiniowanie kierunku pracy nad rozwojem.
 3. Komunikacja: poziomy słuchania, pytania sięgające sedna, parafraza, empatia/zrozumienie potrzeb klienta, nakierowanie na potrzeby, style komunikacji, charakterystyka coachingu grupowego, budowanie zaufania i partnerstwa.
 4. Aspekty psychologiczne: psychologia pozytywna, terapia behawioralno-poznawcza, cechy ludzkiego potencjału.
 5. Narzędzia coachingowe.
 6. Obszary coachingu i mentoringu – ćwiczenia praktyczne.
 7. Planowanie sukcesji.
 8. Weryfikowanie i planowanie rozwoju kariery zawodowej.

Korzyści

 • Kurs wykształci u słuchaczy umiejętność prowadzenia rozmowy wg standardów coachingowych.
 • Uczestnicy kursu będą posiadali umiejętności uczenia i motywowania.
 • Kurs podniesie kompetencje menedżerskie w zakresie rozwiązywania problemów i zarządzania personelem.
 • Kurs wykształci u słuchaczy umiejętności właściwego planowania i organizowania sesji oraz kontroli postępów klienta.
 • Słuchacz posiądzie umiejętność analizy zasobów i możliwości.
 • Słuchacz nabędzie umiejętność prowadzenia procesu sukcesji.
 • Jednym z kluczowych celów kursu jest przygotowanie do przeramowania/dokonania daleko idących zmian, związanych z własnymi potrzebami i celami, uwzględniając zmienne otoczenie.

Terminy zajęć

01.03.2021 (poniedziałek): 17:30-20:30
04.03.2021 (czwartek): 17:30-20:30
08.03.2021 (poniedziałek): 17:30-20:30
11.03.2021 (czwartek): 17:30-20:30
15.03.2021 (poniedziałek): 17:30-20:30
18.03.2021 (czwartek): 17:30-20:30
22.03.2021 (poniedziałek): 17:30-20:30
25.03.2021 (czwartek): 17:30-19:00

Dokładna lokalizacja kursu będzie dostępna dla Słuchaczy, którzy opłacili kurs, po zalogowaniu się na swoje konto Słuchacza.

Dane kursu

 • KO1
 • Edycja XXI - zima/wiosna 2021
 • 01.03.2021
 • Paweł Gondek
 • 30
 • 30
 • Ekonomia i społeczeństwo, Kursy on-line
 • 550 zł
 • 150 zł