Geografia rozszerzona dla maturzystów

Cel kursu

Proste wyjaśnienie trudnych zagadnień z zakresu geografii. Mobilizacja maturzysty do intensywnej pracy przed maturą.Wyćwiczenie szybkości udzielania poprawnych odpowiedzi na zagadnienia maturalne. Opanowanie przez uczestnika kursu wiedzy w stopniu umożliwiającym uzyskanie możliwie jak najwyższej punktacji.

Opis kursu

Bloki tematyczne omawiane podczas kursu

 1. Powstanie i budowa Wszechświata
 2. Cechy i następstwa ruchów Ziemi
 3. Minerały i skały- charakterystyka; budowa wnętrza Ziemi; tektonika płyt litosfery; procesy endogeniczne
 4. Geologia historyczna- charakterystyka dziejów Ziemi; historia geologiczna Polski; przekroje geologiczne
 5. Procesy egzogeniczne
 6. Atmosfera
 7. Hydrosfera
 8. Pedosfera i biosfera
 9. Geografia ludności
 10. Geografia osadnictwa
 11. Geografia rolnictwa
 12. Geografia przemysłu
 13. Geografia usług
 14. Mierniki poziomu rozwoju gospodarczego państwa; charakterystyka krajów słabo i wysoko rozwiniętych
 15. Geografia polityczna
 16. Relacje człowiek-środowisko
 17. Mapa – jej elementy, zadania z mapą.

Wszystkie zajęcia uwzględniają wymagania CKE i są nakierowane na pytania maturalne i klucze odpowiedzi.

Szczegółowy program kursu.

W przypadku zapisu na dwa kursy maturalne chemia + biologia/geografia/matematyka cena za każdy kurs będzie wynosiła 1395 zł.

Organizator zastrzega, iż w przypadku konieczności zajęcia mogą się odbywać w formie zdalnej.

Korzyści

Opanowanie wiedzy z geografii na poziomie rozszerzonym w zakresie ułatwiającym zdobycie na egzaminie maturalnym oczekiwanej wysokiej punktacji.

Terminy zajęć

02.10.2021 (sobota): 10:00-13:00
09.10.2021 (sobota): 10:00-13:00
16.10.2021 (sobota): 10:00-13:00
23.10.2021 (sobota): 10:00-13:00
30.10.2021 (sobota): 10:00-13:00
06.11.2021 (sobota): 10:00-13:00
13.11.2021 (sobota): 10:00-13:00
20.11.2021 (sobota): 10:00-13:00
27.11.2021 (sobota): 10:00-13:00
04.12.2021 (sobota): 10:00-13:00
11.12.2021 (sobota): 10:00-13:00
18.12.2021 (sobota): 10:00-13:00
28.12.2021 (wtorek): 10:00-13:00
30.12.2021 (czwartek): 10:00-13:00
08.01.2022 (sobota): 10:00-13:00
15.01.2022 (sobota): 10:00-13:00
22.01.2022 (sobota): 10:00-13:00
29.01.2022 (sobota): 10:00-13:00
05.02.2022 (sobota): 10:00-13:00
12.02.2022 (sobota): 10:00-13:00
19.02.2022 (sobota): 10:00-13:00
26.02.2022 (sobota): 10:00-13:00
05.03.2022 (sobota): 10:00-13:00
12.03.2022 (sobota): 10:00-13:00
19.03.2022 (sobota): 10:00-13:00
26.03.2022 (sobota): 10:00-13:00
02.04.2022 (sobota): 10:00-13:00
09.04.2022 (sobota): 10:00-13:00
15.04.2022 (piątek): 10:00-13:00
19.04.2022 (wtorek): 10:00-13:00
23.04.2022 (sobota): 10:00-13:00
30.04.2022 (sobota): 10:00-13:00

Powyższy harmonogram zostanie zaktualizowany, gdy ogłoszona zostanie informacja dotycząca terminów ferii zimowych w 2022 roku.

Dane kursu

 • 21M_G
 • Edycja XXI
 • 02.10.2021
 • Radosław Konieczny
 • 90
 • 40
 • Kursy do matury
 • 1 490 zł