Matematyka rozszerzona dla maturzystów

Cel kursu

Proste wyjaśnienie trudnych zagadnień z zakresu matematyki w zakresie rozrzerzonym.  Mobilizacja maturzysty do intensywnej pracy przed maturą. Wyćwiczenie szybkości udzielania poprawnych odpowiedzi na zagadnienia maturalne. Opanowanie przez uczestnika kursu wiedzy matematycznej w stopniu umożliwiającym uzyskanie możliwie jak najwyższej punktacji.
Wykształcenie zaawansowanych umiejętności: operowania obiektami abstrakcyjnymi: liczbami, zmiennymi i zbudowanymi z nich wyrażeniami algebraicznymi, zbiorami oraz funkcjami, budowania modeli matematycznych dla różnorodnych sytuacji z życia codziennego oraz ich wykorzystania do rozwiązywania problemów praktycznych, wyćwiczenie elementów myślenia matematycznego.

Opis kursu

Bloki tematyczne omawiane podczas kursu

 1. Symbole matematyczne
 2. Funkcja i jej wykres
 3. Funkcja kwadratowa
 4. Definicja wielomianu i jego stopnia
 5. Definicja ciągu liczbowego
 6. Związki miedzy funkcjami trygonometrycznymi i ich zastosowanie w dowodzeniu tożsamości
 7. Potęga o wykładniku naturalnym, całkowitym i wymiernym
 8. Twierdzenie o kącie wpisanym i środkowym w  okręgu
 9. Wektory w ujęciu syntetycznym i w układzie współrzędnych
 10. Równanie okręgu
 11. Aksjomaty geometrii w przestrzeni
 12. Granica funkcji w punkcie
 13. Zadania optymalizacje z wykorzystaniem pochodnej funkcji
 14. Pojecie silni i symbolu Newtona
 15. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa

Szczegółowy program kursu.

W przypadku zapisu na dwa kursy maturalne chemia + biologia/geografia/matematyka cena za każdy kurs będzie wynosiła 1395 zł.

Organizator zastrzega, iż w przypadku konieczności zajęcia mogą się odbywać w formie zdalnej.

Korzyści

Opanowanie wiedzy z matematyki na poziomie rozszerzonym w zakresie ułatwiającym zdobycie na egzaminie maturalnym oczekiwanej wysokiej punktacji.

Terminy zajęć

02.10.2021 (sobota): 10:00-13:00
09.10.2021 (sobota): 10:00-13:00
16.10.2021 (sobota): 10:00-13:00
23.10.2021 (sobota): 10:00-13:00
30.10.2021 (sobota): 10:00-13:00
06.11.2021 (sobota): 10:00-13:00
13.11.2021 (sobota): 10:00-13:00
20.11.2021 (sobota): 10:00-13:00
27.11.2021 (sobota): 10:00-13:00
04.12.2021 (sobota): 10:00-13:00
11.12.2021 (sobota): 10:00-13:00
18.12.2021 (sobota): 10:00-13:00
28.12.2021 (wtorek): 10:00-13:00
30.12.2021 (czwartek): 10:00-13:00
08.01.2022 (sobota): 10:00-13:00
15.01.2022 (sobota): 10:00-13:00
22.01.2022 (sobota): 10:00-13:00
29.01.2022 (sobota): 10:00-13:00
05.02.2022 (sobota): 10:00-13:00
12.02.2022 (sobota): 10:00-13:00
19.02.2022 (sobota): 10:00-13:00
26.02.2022 (sobota): 10:00-13:00
05.03.2022 (sobota): 10:00-13:00
12.03.2022 (sobota): 10:00-13:00
19.03.2022 (sobota): 10:00-13:00
26.03.2022 (sobota): 10:00-13:00
02.04.2022 (sobota): 10:00-13:00
09.04.2022 (sobota): 10:00-13:00
15.04.2022 (piątek): 10:00-13:00
19.04.2022 (wtorek): 10:00-13:00
23.04.2022 (sobota): 10:00-13:00
30.04.2022 (sobota): 10:00-13:00

Powyższy harmonogram zostanie zaktualizowany, gdy ogłoszona zostanie informacja dotycząca terminów ferii zimowych w 2022 roku.

Dane kursu

 • 21M_MR
 • Edycja XXI
 • 02.10.2021
 • Marcin Klekowski
 • 90
 • 40
 • Kursy do matury
 • 1 490 zł