Chemia rozszerzona dla maturzystów

Cel kursu

Proste wyjaśnienie trudnych zagadnień z zakresu chemii. Mobilizacja maturzysty do intensywnej pracy przed maturą.Wyćwiczenie szybkości udzielania poprawnych odpowiedzi na zagadnienia maturalne. Opanowanie przez uczestnika kursu wiedzy chemicznej w stopniu umożliwiającym uzyskanie możliwie jak najwyższej punktacji.

Opis kursu

Bloki tematyczne omawiane podczas kursu

 1. Budowa atomów
 2. Pojęcie wiązań chemicznych
 3. Podział związków nieorganicznych
 4. Sole – podstawowe pojęcia, nazewnictwo, otrzymywanie, podziały
 5. Podstawowe pojęcia ze statyki i kinetyki chemicznej
 6. Reakcje kwasów z zasadami – zobojętnienie
 7. Pojęcie utleniacza i reduktora
 8. Pojęcie i znaczenie chemii organicznej
 9. Rodzaje izomerii
 10. Alkany, alkeny, dieny, alkiny, węglowodory aromatyczne – nazewnictwo, występowanie, właściwości, typowe reakcje, otrzymywanie, zastosowanie
 11. Halogenki, aminy – nazewnictwo, występowanie, właściwości, typowe reakcje, otrzymywanie, zastosowanie
 12. Alkohole i fenole, aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe – nazewnictwo, podziały, występowanie, właściwości, typowe reakcje, otrzymywanie, zastosowanie
 13. Aminokwasy - nazewnictwo, podziały, występowanie, właściwości, typowe reakcje, otrzymywanie, znaczenie
 14. Cukrowce – budowa cząsteczek i podziały cukrów. Izomeria optyczna w cząsteczkach cukrów

Na każdych zajęciach kursu rozwiązywane są zadania obliczeniowe (zawsze ponad 10 w trakcie każdych zajęć) oraz tłumaczone sposoby udzielania poprawnych odpowiedzi na pytania maturalne.

Szczegółowy program kursu.

W przypadku zapisu na dwa kursy maturalne chemia + biologia/geografia/matematyka cena za każdy kurs będzie wynosiła 1395 zł.

Organizator zastrzega, iż w przypadku konieczności zajęcia mogą się odbywać w formie zdalnej.

Korzyści

Opanowanie wiedzy z chemii na poziomie rozszerzonym w zakresie ułatwiającym zdobycie na egzaminie maturalnym oczekiwanej wysokiej punktacji.

Terminy zajęć

02.10.2021 (sobota): 13:00-16:00
09.10.2021 (sobota): 13:00-16:00
16.10.2021 (sobota): 13:00-16:00
23.10.2021 (sobota): 13:00-16:00
30.10.2021 (sobota): 13:00-16:00
06.11.2021 (sobota): 13:00-16:00
13.11.2021 (sobota): 13:00-16:00
20.11.2021 (sobota): 13:00-16:00
27.11.2021 (sobota): 13:00-16:00
04.12.2021 (sobota): 13:00-16:00
11.12.2021 (sobota): 13:00-16:00
18.12.2021 (sobota): 13:00-16:00
28.12.2021 (wtorek): 13:00-16:00
30.12.2021 (czwartek): 13:00-16:00
08.01.2022 (sobota): 13:00-16:00
15.01.2022 (sobota): 13:00-16:00
22.01.2022 (sobota): 13:00-16:00
29.01.2022 (sobota): 13:00-16:00
05.02.2022 (sobota): 13:00-16:00
12.02.2022 (sobota): 13:00-16:00
19.02.2022 (sobota): 13:00-16:00
26.02.2022 (sobota): 13:00-16:00
05.03.2022 (sobota): 13:00-16:00
12.03.2022 (sobota): 13:00-16:00
19.03.2022 (sobota): 13:00-16:00
26.03.2022 (sobota): 13:00-16:00
02.04.2022 (sobota): 13:00-16:00
09.04.2022 (sobota): 13:00-16:00
15.04.2022 (piątek): 13:00-16:00
19.04.2022 (wtorek): 13:00-16:00
23.04.2022 (sobota): 13:00-16:00
30.04.2022 (sobota): 13:00-16:00

Powyższy harmonogram zostanie zaktualizowany, gdy ogłoszona zostanie informacja dotycząca terminów ferii zimowych w 2022 roku.

Dane kursu

 • 21M_CH
 • Edycja XXI
 • 02.10.2021
 • Witold Bekas, prof. SGGW
 • 90
 • 60
 • Kursy do matury
 • 1 490 zł