dr inż. Arkadiusz Artyszak

od 1992 r. pracownik SGGW. Obecnie starszy wykładowca w Katedrze Agronomii. Hobby: media. W 1995 r. ukończone szkolenie "Podstawy warsztatu dziennikarskiego" - Ośrodek Szkolenia - Akademia Telewizyjna TVP S.A. W latach 1996-1998 współpracownik programu informacyjnego „Panorama” (Program 2 TVP S.A.). Od 1998 do 2001 r. pracownik Redakcji Rolnej (Program 1 TVP S.A.). Autor ponad 1000 felietonów nt. rolnictwa dla „Panoramy”, „Agrobiznesu” i  „Wiadomości”. W 2000 r. laureat wraz z pozostałymi członkami zespołu przygotowującego program „Agrobiznes” nagrody publicystycznej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W latach 2001-2005 zastępca kierownika Redakcji Rolnej. Od 2006 do 2008 r. zastępca redaktora naczelnego dwutygodnika „Farmer”. Od 2009 r. stały współpracownik czasopisma „Nowoczesna Uprawa”. W 2013 roku współpracownik TVR i autor programu "Nauka poszła w pole". Autor ok. 1500 publikacji popularnych dla rolników. W 2004 roku otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”. 

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę