dr Rafał Balina

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista i wieloletni praktyk w zakresie finansów, bankowości oraz rynków finansowych. Specjalista w zakresie biznesowych zastosowań arkusza kalkulacyjnego. Doświadczony wykładowca i pasjonat Excela, który kładzie nacisk na efektywność i praktyczne wykorzystanie możliwości programów komputerowych.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę