mgr Mateusz Banaszkiewicz

Psycholog zdrowia
Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS oraz Szkoły Trenerów Biznesu w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej
– INTRA. Doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS oraz uczestnik Studium Dialogu Motywującego przy Polskim Towarzystwie Terapii Motywującej.
Współpracował z Naczelną Izbą Lekarską wspierając lekarzy w rozwoju umiejętności komunikacji z pacjentami oraz radzeniu sobie ze stresem. W ramach programów profilaktycznych dla firm prowadzi wykłady i warsztaty poświęcone radzeniu sobie ze stresem, silnej woli, zmianie zachowań zdrowotnych i in.
Jest członkiem Zespołu Pomocy Poszkodowanym (ZPP) stanowiącego część struktur kryzysowych Polskich Linii Lotniczych. Konsultuje personel pokładowy w zakresie stresu po zaistniałych zdarzeniach lotniczych. Odpowiada za ocenę stanu psychospołecznego oraz wsparcie pacjentów powypadkowych w Centrum Medycznym Gamma
w Warszawie.
Prowadzi zajęcia akademickie na wydziale psychologii Uniwersytetu Humanistyczno- społecznego, głównie w obszarze stresu, zmiany zachowań zdrowotnych, motywacji
i wzmacniania silnej woli.

Jego misją jako psychologa zdrowia jest popularyzowanie nauki, wspieranie ludzi w radzeniu sobie ze stresem, zwiększaniu zadowolenia z życia oraz poprawie stanu zdrowia.

Szczegółowe informacje o Prowadzącym: kliknij tutaj

Przykładowy wykład Prowadzącego: kliknij tutaj

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę