lek. wet. Katarzyna Barłowska

Absolwentka weterynarii wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Uczestniczka licznych staży i praktyk zawodowych w lecznicach dla zwierząt w Polsce i za granicą (m.in. 7-miesięczny staż w University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno). Słuchaczka kursu „Behawioryzm” organizowany przez Szkołę Psów CANAAN.
Lekarz weterynarii, opiekun zwierząt i kierownik Gabinetu Weterynaryjnego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN.
Obecnie w trakcie studiów doktoranckich w Zakładzie Embriologii Doświadczalnej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN.
Organizatorka akcji adopcyjnych dla psów i kotów przy schroniskach dla zwierząt przy ul. Metalurgicznej w Lublinie oraz w Krzesimowie.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę