dr Justyna Bartosik

Adiunkt w Zakładzie Parazytologii i Inwazjologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, gdzie prowadzi badania w zakresie diagnostyki parazytologicznej z zastosowaniem metod koproskopowych i najnowszych technik biologii molekularnej. Wyniki badań związanych z inwazjami pasożytniczymi u zwierząt gospodarskich prezentuje na konferencjach krajowych i szkoleniach. Od 2012 r. współpracuje  z laboratorium diagnostycznym ALAB Weterynaria, gdzie wykonuje badania diagnostyczne w kierunku pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych zwierząt towarzyszących i gospodarskich.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę