dr inż. Witold Bekas, prof. SGGW

Doktor nauk technicznych, nauczyciel akademicki w Katedrze Chemii Wydziału Nauk o Żywności, doświadczony wykładowca chemii zarówno dla studentów SGGW, jak też na kursach do matury organizowanych w ubiegłych latach przez uczelniany KURS-AR. Zainteresowania naukowe: chemia żywności oraz dydaktyka chemii, Mistrz Dydaktyki (2012) i Mistrz Motywacji (2016) w plebiscycie studentów SGGW. 

www.bekas.pl,

Fb:WitoldBekasSGGW,

YouTube kanał: witbek

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę