dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa

W 2006 roku otrzymała dyplom magistra socjologii (specjalność - Komunikowanie społeczne i doradztwo). W tym samym roku ukończyła Równoległe Studia Pedagogiczne SGGW nabywając kwalifikacje pedagogiczne. W 2011 roku obroniła na Wydziale Nauk Ekonomicznych rozprawę doktorską na temat „Rola przedsiębiorczości w rozwoju lokalnym na przykładzie gmin wiejskich województwa mazowieckiego”. Jest autorką 39 prac naukowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z następujących przedmiotów: Komunikowanie społeczne, Negocjacje w biznesie,  Savoir-vivre, Doradztwo personalne i socjoekonomiczne oraz Psychologia reklamy. Wykładowca przedmiotu Negocjacje w logistyce na Podyplomowych Studiach Logistyki. Aktualnie pracuje w Katedrze Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa na stanowisku adiunkta.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę