dr Szymon Bijak

Dr Szymon Bijak – adiunkt na Wydziale Leśnym SGGW , prowadzi zajęcia z dendroekologii, nauki o produkcyjności lasu i statystyki; zainteresowania badawcze obejmują różne zastosowania dendrochronologii oraz zagadnienia związane z biomasą ekosystemów leśnych i akumulacją przez nie węgla

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę