dr Iwona Błaszczak

andragog, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka z zakresu: komunikacji w biznesie, rozwoju kompetencji komunikacyjnych: trenerów, pracowników biznesu, kadry kierowniczej instytucji państwowych. Trener, edukator dorosłych w zakresie autoprezentacji, wystąpień publicznych oraz projektowania i zastosowania prezentacji multimedialnych podczas wystąpieniach publicznych. Ekspert akademicki w zakresie kształcenia ustawicznego dorosłych, doradztwa zawodowego, projektowania skutecznych modeli edukacyjnych na poziomie akademickim, dydaktyki szkolnictwa wyższego, pedagogiki czasu wolnego, rozwoju procesów autokreacyjnych dorosłych, turystyki edukacyjnej.

Specjalista z zakresu: kształcenia ustawicznego dorosłych polskich i skandynawskich uniwersytetów ludowych.

Od 20 lat wykładowca akademicki, trener, edukator dorosłych. W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, wykładowca przedmiotów: andragogika, propedeutyka andragogiki, teoria wychowania, coaching i mentoring w edukacji ustawicznej dorosłych, komunikacja społeczna, zarządzanie zasobami ludzkimi, sztuka publicznych wystąpień,  nowoczesne modele nauczania dorosłych.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę