dr hab. Krystyna Błeszyńska

Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka przy HFPCz. Staże naukowe na Stanford University, UC Berkeley, San Francisco State University, University of Illinois, St. John's University, Toebingen University, University of Amsterdam. Założycielka i pierwszy kierownik Międzykulturowego Centrum Adaptacji Zawodowej dla uchodźców i imigrantów w Warszawie. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej i Fundacji St. Batorego. Zainteresowania naukowe: edukacja globalna i międzykulturowa, Wychowanie dla Pokoju, Prawa Człowieka, migracje.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę