dr Katarzyna Boratyńska

Autorka kursu jest m. in. absolwentką Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy w Warszawie (Studium Przygotowawcze Dla Ekspertów i Doradców Podatkowych). Od roku 2007 prowadzi zajęcia z przedmiotu Podatki w ramach Podyplomowych Studiów Rachunkowości SGGW. Prowadzi również przedmiot do wyboru zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie.  Uczestniczy czynnie w dorocznych konferencjach i kursach: Podatki organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę