dr Elena Breslavskaia

ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze w Biszkeku, w 2014 roku uzyskała stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą kwestii transformacji systemowej krajów postradzieckich oraz uwarunkowań społeczno-politycznych rozwoju niepodległego Kirgistanu oraz Kazachstanu. Od 8 lat prowadzi w Polsce własną firmę, działając na rynkach m.in. w Rosji i Kazachstanie.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę