dr hab. inż. Aneta Cegiełka

Z wykształcenia technolog żywności, specjalizacja: technologia miesa. Od 1996 r. pracownik naukowo-dydaktycznym Wydziału Nauk o Żywności SGGW. W 2011 r. ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim uprawniające do nauczania zagadnień związanych z własnością intelektualną. Wiedzę z tego zakresu pogłębiała na wykładach organizowych przez Urząd Patentowy R.P. oraz szkoleniach  (m.in. w 2015 r. ukończyłam szkolenie prowadzone przez fundację "JWP", skupiającą rzeczników patentowych oraz radców prawnych i adwokatów zajmujących się w działalności zawodowej prawami z zakresu własności przemysłowej).
Od czterech lat nieprzerwanie prowadzi wykłady dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II stopień) WNoŻ z przedmiotów: "Ochrona własności intelektualnej" oraz "Prawo autorskie i ochrona patentowa". Hobby: finess, sport, języki obce.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę