mgr Anna Cichowska

Pracuje w obszarze coachingu kariery, badania predyspozycji behawioralnych, odkrywaniu zasobów, budowania marki osobistej, rozwoju kompetencji miękkich, budowania zespołów w oparciu o mocne strony i mentoringu młodych menadżerów.
Dyplomowana coach, zrzeszona w Klubie Izby Coachingu, certyfikowana i akredytowana trenerka neuropsychologii PRISM - badania naturalnych preferencji zachowań.
Ekonomistka w obszarze bankowości i rachunkowości. Praktyk zarządzania i wspierania w rozwoju ludzi, bazującym na ich mocnych stronach.
Mówczyni inspiracyjna i członkini Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce.

Szkoli w obszarze świadomego budowania ścieżki kariery, kierowania i budowania zespołów w podejściu coachingowym oraz prowadzi warsztaty rozwoju osobistego m.in. dla Uniwersytetu Otwartego SGGW w Warszawie.
Wspiera osoby, które czują się niespełnione zawodowo, w odnalezieniu sensu i radości w pracy, a dzięki temu równowagi w życiu osobistym. Prowadzi sesje, konsultacje, webinary, warsztaty i szkolenia online oraz offline. Pracuje z grupami oraz indywidualnie.

Autorka e-booka, artykułów o tematyce związanej z budowaniem spełnionej kariery zawodowej i przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu oraz poczuciem własnej wartości.

Prywatnie spełniona kobieta i szczęśliwa mama trójki dzieci. W życiu towarzyszy jej myśl, że szczęście możliwe jest tylko wtedy, gdy żyje się w zgodzie z samym sobą.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.annacichowska.pl.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę