mgr Karolina Czapska-Małecka

Doktorantka w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie WPiA UW, w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISH), w ramach których studiowała prawo oraz psychologię (specjalizacja Psychologia Organizacji i Pracy). W trakcie szkolenia na certyfikowanego mediatora w Polskim Centrum Mediacji, specjalizacja mediacje pracownicze i w organizacjach. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii specjalizującej się w prawie HR.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę