dr Leonard Dajerling

Wieloletni praktyk w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu zarządzania projektami (w tym R&D); zwinnego zarządzania projektami; mapowania procesów (BPMN 2.0), Assessment Centre & Development Centre; zarządzania zespołem; rzeczywistych cech przywódczych; unikania psychomanipulacji; twórczego rozwiązywania problemów metodą Design Thinking i Thinking Tools TOC; komunikacji międzypokoleniowej; wprowadzania zmian w organizacji (zarządzanie zmianą).

Przeprowadził 10 audytów modeli kompetencyjnych w przedsiębiorstwach (luki kompetencyjne, dobór zespołu, profilowanie kandydatów). Doradza indywidualnie w obszarach: budowaniu ścieżek kariery zawodowej; unikania psychomanipulacji (w tym retoryka i erystyka). Posiada liczne certyfikaty potwierdzające wiedzę w tym m.in. z zakresu negocjacji, zarządzania projektami, portfelem projektów, komunikacji oraz różnić międzykulturowych.

Ukończył studia na kierunku Gospodarka światowa i biznes międzynarodowy w Polsce i Turcji. Brał udział w licznych międzynarodowych stypendiach badawczych: Wielka Brytania, Francja, Turcja. Pracował również jako ekspert i koordynator przy międzynarodowych projektach European Volunteer Service (międzynarodowy wolontariat) finansowanych przez Unię Europejską. Jest autorem 13 artykułów naukowych oraz redaktorem 2 książek. Zrealizował łącznie 22 projekty, w tym 3 badawczo-rozwojowe finansowane w ramach grantu. Naukowo specjalizuje się w metodologii badań, logice, bezpieczeństwie zdrowotnym, nowych technologiach. Jest współautorem Biuletynu Nowiny Nauki o Bezpieczeństwie wydawanym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był prelegentem na licznych konferencjach oraz uczestniczył w roli eksperta w projekcie NUP 2X35 organizowane przez Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, które z upoważnienia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego koordynuje projekt. Współpracuje z Project Management Institute, jedną z największych na świecie organizacji promujących dobre praktyki w zarządzaniu projektami. Zaangażowany jest w działalność inicjatywy HR Pogotowie, gdzie w roli wolontariusza pomaga w znalezieniu pracy osobą poprzez doradztwo. Jest uczestnikiem 6. edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, który jest adresowany do liderów przyszłości, do ludzi, którzy chcą tworzyć sprawne państwo, kreować polską i europejską politykę, rozwijać innowacyjne przedsiębiorstwa i prężne organizacje społeczne. Wykłada na m.in. Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie humanistyczno-społecznym SWPS. Posiada doświadczenie w projektowaniu programu studiów MBA.

Hobbystycznie pasjonat dobrej lektury, szczególnie z obszaru futurologii, horroru, kryminału oraz coachingu. Miłośnik podróży do państw bliskiego wschodu i zdrowego trybu życia.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę