dr Beata Dasiewicz

dr Beata Dasiewicz - doktor nauk chemicznych, absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Katedry Chemii Wydziału Nauk o Żywności SGGW w Warszawie, opiekun naukowy Sekcji Fitochemicznej Międzywydziałowego Koła Naukowego ,,Zielona Chemia" przy Katedrze Chemii Wydziału Nauk o Żywności, wiceprzewodnicząca Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, zainteresowania naukowe: chemia organiczna a szczególnie chemia związków pochodzenia naturalnego, dydaktyka szkoły wyższej.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę