dr Ewa Ferens

Doktor nauk ekonomicznych (WNE SGGW, 2014, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej).
Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z następujących przedmiotów: Ubezpieczenia w turystyce, Systemy ubezpieczeń, Instrumenty wsparcia sektora turystycznego w UE, Strategie rozwoju turystyki w Polsce, Inwestycje przedsiębiorstw. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce rozwoju regionalnego, finansów samorządowych, konkurencyjności, możliwości wsparcia przedsiębiorstw z funduszy UE;

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę