dr Tadeusz Filipiak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zajęcia dydaktyczne obejmują przedmioty: Przedsiębiorczość, Zarządzanie, Metody Oceny Projektów, Projekty inwestycyjne, Logistyka, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw i in. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Zarządzania Przedsiębiorstwami w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Kierownik grantu własnego Narodowego Centrum Nauki pt.: „Procesy dostosowawcze gospodarstw warzywniczych do zmian w ich otoczeniu”. Ekspert i wykładowca w wielu projektach badawczych i grantach, w tym również projektów szkoleniowych realizowanych w ramach SPO oraz PROW.
Główna linia badawcza – ekonomia, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, przedsiębiorczość, Problemy szczegółowe: hodowla roślin, analiza rynków w tym owoców i warzyw, ocena efektywności przedsiębiorstw, rozwój obszarów wiejskich.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę