dr Katarzyna Fiszdon

W 1981 roku ukończyłam studia na Wydziale Zootechnicznym SGGW obroną pracy magisterskiej na temat „Dziedziczenia umaszczenia u dogów niemieckich.” W roku 1988 uzyskałam tytuł doktora Nauk Rolniczych. 1992 roku jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt. Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW.
Jestem kierownikiem tematu : „Charakterystyka behawioru  psów ras pasterskich i obronnych”, byłam głównym wykonawcą grantu KBN „Wpływ sposobu naboru, warunków utrzymania i systemu szkolenia psów policyjnych na skuteczność ich pracy” . Od 2007 roku jestem kierownikiem Studiów Podyplomowych „Pies w społeczeństwie- hodowla i zachowanie”
Od 1976 roku jestem hodowcą psów rasowych, członkiem ZKWP, od 1996 Krajowym, a od 2000 Międzynarodowym Sędzią Kynologicznym, wykładowcą na kursach asystenckich ZKWP, współpracuję z Izbą Celną, Policją, PZŁ i Ochotniczą Strażą Pożarna w zakresie szkolenia psów użytkowych.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę