mgr inż. Piotr Fornalczyk

Mgr. inż. arch. Piotr Fornalczyk

Dyplom wyróżniony decyzją Rady Wydziału Architektury P.W. ( 1977 ). Nauczyciel akademicki i czynny zawodowa architekt o dużym dorobku zawodowym . Uczestnik wielu konkursów architektonicznych krajowych i zagranicznych. Autor wielu zrealizowanych projektów obiektów różnych funkcji . Dla SGGW zaprojektował m.in. zrealizowane : budynek dydaktyczny Wydziału Inżynierii Produkcji oraz wielofunkcyjny obiekt „Centrum Wodnego” Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska , którego jest pracownikiem (zatrudnionym  w Katedrze Inżynierii Budowlanej od 1991 roku). W roku 1987 , decyzją ówczesnego Ministra Kultury i Sztuki otrzymał dożywotnie uprawnienia do wykonywania zawodu artysty plastyka w dziedzinie sztuki użytkowej. Autor wielu wystaw indywidualnych oraz uczestnik wystaw grupowych  krajowych i zagranicznych. Poza tym posiada w dorobku  wiele publikacji  dotyczących zagadnień budownictwa i architektury.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę