dr Marzena Ganc

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2009. Zajęcia dydaktyczne obejmują przedmioty: Rachunkowość, Rachunkowość finansowa, Rachunkowość międzynarodowa, Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, Rachunkowość zarządcza II, Kontrola i rewizja finansowa, Wycena w rachunkowości według standardów światowych. Wykładowca przedmiotów: rachunkowość finansowa i ubezpieczenia społeczne na Podyplomowych Studiach Rachunkowości w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Wykładowca przedmiotu „elementy podatków” na Podyplomowych Studiach Przedsiębiorczość i Wiedza o Społeczeństwie. Główna linia badawcza – Rachunkowość finansowa, zarządcza oraz podatkowa, efektywność działalności  spółdzielni mleczarskich, źródła finansowania spółdzielni, kapitał niematerialny w spółdzielniach mleczarskich.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę