mgr inż. Bogdan Góralski

Geolog z wykształcenia, absolwent AGH. Samodzielnie bada tematykę przyczyn i skutków zmian klimatu. Jest historykiem amatorem, badającym historię człowieka i jego cywilizacji. Prace o klimacie publikuje głównie w Internecie na portalach: CEON, Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, Researchgate, Academia.edu, EIOBA i na blogu Ethics, Science, Art for Poland. Od 2013 roku prace Wykładowcy publikowane w Internecie osiągnęły ponad 370 000 czytań. Naukowy życiorys Wykładowcy dostępny jest na blogu Ethics, Science, Art for Poland.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę