Dr inż. Agnieszka Ilczuk

Dr inż. Agnieszka Ilczuk jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Roślin Ozdobnych Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW. Na co dzień prowadzi zajęcia dla studentów I stopnia : Rośliny ozdobne w otoczeniu człowieka oraz dla studentów II stopnia: Techniki in vitro w rozmnażaniu roślin ozdobnych. Swoje zainteresowania kieruje w stronę hodowli in vitro różnych gatunków roślin. Jest autorką wielu publikacji naukowych dotyczących mikrorozmnażania roślin ozdobnych.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę