mgr Bartosz Jasiński

Specjalista z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego,  pracownik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych SGGW, członek Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Postępowania Administracyjnego, sekretarz Uczelnianej oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pracownik Biura Spraw Studenckich SGGW w Warszawie.

Kursy prowadzone przez tego wykładowcę

Aktualnie brak kursów prowadzonych przez tego wykładowcę